KPiR / Ryczałt bez VAT

140 zł brutto (do 10 dokumentów)

KPiR / Ryczałt z VAT

160 zł netto (do 10 dokumentów)

Księgi handlowe

500 zł (do 10 dokumentów)

Działalność gospodarcza bez ZUS

Spółka z o.o.

Zamiast zakładać jednoosobową działalność gospodarczą (dalej JDG) zdecydowanie lepszym pomysłem jest utworzenie spółki z o.o. W porównaniu z JDG ma ona same zalety – po pierwsze podatek CIT wynosi 9% (zamiast 17% i 32% bądź liniowo 19%); po drugie o ile spółka ma więcej niż jednego udziałowca nie obowiązują składki ZUSowskie. Warto też wspomnieć, że w przypadku prowadzenia działalności odpowiadamy całym swoim majątkiem za swoje działania. W przypadku spółki z o.o. odpowiadamy tylko do wysokości kapitału zakładowego (w teorii zarząd odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, istnieje jednak rozwiązanie – Art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych – które w znacznym stopniu ogranicza to ryzyko). Jedynym minusem, który może zniechęcać do spółki z o.o. jest kwestia tzn. podwójnego opodatkowania.

Podwójne opodatkowanie

W przypadku JDG jednoosobowa działalność to Ty – działacie na tym samym NIPie i zarobki firmy to Twoje zarobki, więc zysk opodatkowany jest tylko raz. Spółka z o.o. to odrębna osobowość prawna, która swój zysk rozlicza na podatku CIT, po czym próba wypłaty tego zysku udziałowcowi (tzn. dywidenda) opodatkowana jest jeszcze raz podatkiem. Dywidenda ma jedną podstawową wadę – nie jest kosztem spółki, więc jej wypłata nie zmniejsza podatku CIT.

Unikanie podwójnego opodatkowania

Kluczem jest znalezienie sposobu wypłaty pieniądza ze spółki, który będzie dla niej kosztem. Do flagowych sposobów wytransferowania pieniądza ze spółki należą: wynajem aktywa spółce, wynagrodzenie prezesa (lub członków) zarządu, umowy o dzieło, koszty reprezentacji zarządu.

Wynajem aktywa spółce

Do rejestracji spółki z o.o. trzeba podać jej adres oraz prawo do lokalu. Możemy zarejestrować spółkę we własnym mieszkaniu. W tym celu podpisujemy umowę najmu między Tobą (wynajmującym) a spółką (najemcą). Ty osiągasz zysk, który opodatkowany jest ryczałtem(8,5% do kwoty 100 000 zł przychodu, powyżej tej kwoty 12,5%), spółka zaś będzie miała koszt i zaoszczędzi 9% na CITie. Efektywnie więc zamieniamy 9-procentowy CIT na 8,5% PIT (zyskujemy 0,5 punktu procentowego) oraz przede wszystkim to, że mamy tytuł do wytransferowania pieniądza ze spółki. Ponadto możesz wynająć spółce samochód, sprzęt (laptop etc…) ważne tylko, aby kwoty najmu były zgodne z aktualnymi stawkami rynkowymi.

Wynagrodzenie zarządu

Spółka z o.o. wszelkie działania wykonuje „rękami” zarządu, jednoosobowego bądź wieloosobowego. W związku z tym udziałowcyna walnym zgromadzeniu wspólników uchwałą mogą zdecydować o wynagrodzeniu prezesa (lub członków) zarządu.

Wynagrodzenie to jest kosztem spółki (zyskujemy CIT 9% z kwoty umowy) a dla członka zarządu jest dochodem opodatkowanym 17% z uwzględnieniem kosztów ustawowych w wysokości 250 zł, (jeżeli wynagrodzenie przekracza 200 zł). Co najważniejsze wynagrodzenie zarządu nie podlega składkom ZUS. Efektywnie zamieniamy 9% CITu na 17% PITu (podstawa podatku pomniejszana o 250 zł). W Polsce mamy praktycznie dwa ostatnie bastiony „nieozusowane”: wynagrodzenie zarządu oraz umowy o dzieło.

Umowy o dzieło

W przypadku umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich mamy do czynienia z 50% kosztami uzyskania przychodu. Zatem efektywny podatek od takiej umowy to 8,5% (50% z 17%). Jedynym ograniczeniem jest kwota limitu jaki można uzyskać na takiej umowie w skali roku). Dzieło które wykonasz dla spółki musi być unikalne, namacalne (unikalna treść w postaci papierowej, bądź w postaci elektronicznej – plik w Wordzie, zestawienie w Excelu, unikalna prezentacja PowerPoint) cokolwiek co można wykonać dla spółki, co będzie jej potrzebne w dalszym uzyskaniu przychodu. W przypadku umów o dzieło bez przeniesienia paw autorskich koszt uzyskania przychodu wynosi 20%.

Podsumowując sposobów na wytransferowanie pieniądza ze spółki jest kilka. Wybór danego sposobu zależy od branży w której prowadzisz swój biznes. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie