KPiR / Ryczałt bez VAT

90 zł netto (do 25 dokumentów)

KPiR / Ryczałt z VAT

120 zł netto (do 25 dokumentów)

Księgi handlowe

300 netto (do 25 dokumentów)

Cennik

Poniższy cennik służy do orientacyjnego oszacowania kosztów. Ceny usług mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego indywidualnych potrzeb.
Przestawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.

Księgowość

Ilość dokumentów
Forma
do 25 dokumentów księgowych od 26 do 50 dokumentów księgowych od 51 do 75 dokumentów księgowych od 76 do 100 dokumentów księgowych powyżej 100 dokumentów księgowych
KPiR / Ryczałt – nie będący płatnikiem VAT 90 150 200 240 wycena indywidualna
KPiR / Ryczałt + VAT 120 200 270 330 wycena indywidualna
Księgi handlowe 300 480 640 790 wycena indywidualna

Obsługa kadrowo-płacowa

Pracownik – 25 zł netto / miesiąc

Cena usług dodatkowych

Usługa księgowa JM Cena netto
Sporządzanie sprawozdania finansowego szt. wycena indywidualna
Sporządzenie bilansu szt. wycena indywidualna
Sporządzenie rachunku zysków i strat szt. wycena indywidualna
Składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS szt. 30 zł + opłata skarbowa
Sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych szt. 5 zł
Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu szt. 50 zł
Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Rejestracja w ZUS szt. 50 zł
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym szt. 50 zł
Dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym szt. 20 zł
Dokonanie zmian w ZUS szt. 20 zł
Rejestracja firmy w GUS szt. 150 zł
Dokonanie zmian w GUS szt. 50 zł
Rozliczenie delegacji krajowej szt. 10 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej szt. 20 zł
Rejestracja spółki z o.o. - przygotowanie i złożenie wniosku w systemie S24 wraz z rejestracją w KRS, przygotowaniem dokumentów o nadanie NIP, nadanie numeru REGON, na życzenie rejestracja do VAT szt. 1000 zł + opłaty
Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków szt. 300 zł + opłaty
Uzyskanie odpisów z KRS szt. 50 zł
Zaświadczenie o dochodach z US szt. 30 zł + opłaty
Sporządzenie korekty deklaracji z winy Klienta szt. 30 zł
Sporządzenie deklaracji bez księgowań szt. 30 zł
Deklaracje PCC, NIP szt. 20 zł
PIT roczny (PIT 36,36L, 37, 38, 28) wraz z załącznikami szt. 50 zł
Obsługa kontroli Urzędu godz. 100 zł
Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy szt. wycena indywidualna
Sporządzanie raportów kasowych szt. wycena indywidualna
Usługi kadrowo-płacowe
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu szt. 30 zł
Sporządzenie umowy o pracę szt. 60 zł
Sporządzenie świadectwa pracy szt. 60 zł
Sporządzenie załącznika do umowy o pracę szt. 30 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę szt. 60 zł
Sporządzenie umowy zlecenia /o dzieło szt. 30 zł
Korekta listy płac z winy Klienta szt. wycena indywidualna