KPiR / Ryczałt bez VAT

Od 190 zł brutto (do 10 dokumentów)

KPiR / Ryczałt z VAT

Od 210 zł netto (do 10 dokumentów)

Księgi handlowe

Od 500 zł (do 10 dokumentów)

Cennik

Podatnicy nie będący płatnikiem VAT

Przestawione poniżej ceny są cenami brutto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi. W cenie każdego abonamentu wliczone są: prowadzenie KPiR/ Ryczałtu/ Pełnej księgowości, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, wyliczanie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą, reprezentacja przed US i ZUS.

Ceny usług mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego indywidualnych potrzeb. Ceny pozostałych usług są zgodne z cennikiem usług dodatkowych. W związku z brakiem możliwości odliczenia VAT przez przedsiębiorcę podane poniżej ceny są kwotami brutto jako całkowity koszt usługi księgowej oraz usług dodatkowych.

Ceny brutto

Ilość dokumentów
Forma
Od 0 do 10 Od 11 do 20 Od 21 do 40 Od 41 do 60 Od 61 do 80 Od 81 do 100
Ewidencja przychodu -
Ryczałt
190 240 300 360 420 480
KPiR -
Skala / Liniowy
210 260 320 380 440 500
Księgi
handlowe
500 700 900 1100 1300 1500

Powyżej 100 dokumentów - wycena indywidualna

Podatnicy będący płatnikiem VAT

Przestawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi. W cenie każdego abonamentu wliczone są: prowadzenie KPiR/ Ryczałtu/ Pełnej księgowości, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, wyliczanie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą, prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT i JPK, doradztwo podatkowe, reprezentacja przed US i ZUS.

Ceny usług mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego indywidualnych potrzeb. Ceny pozostałych usług są zgodne z cennikiem usług dodatkowych.

Ceny netto

Ilość dokumentów
Forma
Od 0 do 10 Od 11 do 20 Od 21 do 40 Od 41 do 60 Od 61 do 80 Od 81 do 100
Ewidencja przychodu -
Ryczałt
210 260 320 380 440 500
KPiR -
Skala / Liniowy
210 260 320 380 440 500
Księgi
handlowe
500 700 900 1100 1300 1500

Powyżej 100 dokumentów - wycena indywidualna

Obsługa kadrowo-płacowa

Pracownik - 70,00 zł /miesiąc, niezależnie od wymiaru etatu; umowa o pracę, zlecenie, dzieło

Cena usług dodatkowych

Usługa księgowa JM Cena netto
Sporządzanie sprawozdania finansowego szt. 1500 zł
Sporządzenie bilansu szt. wycena indywidualna
Sporządzenie rachunku zysków i strat szt. wycena indywidualna
Składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS szt. 50 zł + opłata skarbowa
Sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych szt. 30 zł
Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu szt. 70 zł
Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej szt. 100 zł
Rejestracja w ZUS szt. 70 zł
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym szt. 70 zł
Dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej szt. 70 zł
Dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym szt. 50 zł
Dokonanie zmian w ZUS szt. 50 zł
Rozliczenie delegacji krajowej szt. 70 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej szt. 70 zł
Sporządzenie deklaracji VAT-UE szt. 70 zł
Sporządzenie deklaracji VAT-9M szt. 70 zł
Rejestracja spółki z o.o. - przygotowanie i złożenie wniosku w systemie S24 szt. 500 zł + opłaty
Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków szt. 500 zł + opłaty
Uzyskanie odpisów z KRS szt. 50 zł
Zaświadczenie o dochodach z US szt. 50 zł + opłaty
Sporządzenie korekty deklaracji z winy Klienta szt. 70 zł
Sporządzenie korekty JPK z winy Klienta szt. 70 zł
Sporządzenie deklaracji bez księgowań szt. 50 zł
Deklaracje PCC, NIP-8, VAT-R, Rejestracja w CRBR szt. 50 zł
PIT roczny (PIT 36,36L, 37, 38, 28) wraz z załącznikami szt. 150 zł
Obsługa kontroli Urzędu godz. 100 zł
Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy szt. wycena indywidualna
Sporządzanie raportów kasowych szt. wycena indywidualna
Odliczenia proporcjonalne VAT szt. wycena indywidualna
Usługi kadrowo-płacowe
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu szt. 70 zł
Sporządzenie umowy o pracę szt. 70 zł
Sporządzenie świadectwa pracy szt. 70 zł
Sporządzenie załącznika do umowy o pracę szt. 70 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę szt. 70 zł
Sporządzenie umowy zlecenia /o dzieło szt. 70 zł
Korekta listy płac z winy Klienta szt. wycena indywidualna