KPiR / Ryczałt bez VAT

90 zł netto (do 15 dokumentów)

KPiR / Ryczałt z VAT

120 zł netto (do 15 dokumentów)

Księgi handlowe

300 netto (do 15 dokumentów)

Cennik

Przestawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi. W cenie każdego abonamentu wliczone są: prowadzenie KPiR/ Ryczałtu/ Pełnej księgowości, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, wyliczanie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą, prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT i JPK, doradztwo podatkowe, reprezentacja przed US i ZUS.
Ceny usług mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego indywidualnych potrzeb. Ceny pozostałych usług są zgodne z cennikiem usług dodatkowych.

Księgowość

Ilość dokumentów
Forma
do 15 dokumentów księgowych od 16 do 40 dokumentów księgowych od 41 do 70 dokumentów księgowych od 71 do 100 dokumentów księgowych powyżej 100 dokumentów księgowych
KPiR / Ryczałt – nie będący płatnikiem VAT 90 150 200 240 wycena indywidualna
KPiR / Ryczałt + VAT 120 200 270 330 wycena indywidualna
Księgi handlowe 300 480 640 790 wycena indywidualna

Obsługa kadrowo-płacowa

Pracownik – 45 zł netto / miesiąc niezaleznie od wymiaru etatu; umowa zlecenie, dzieło

Cena usług dodatkowych

Usługa księgowa JM Cena netto
Sporządzanie sprawozdania finansowego szt. wycena indywidualna
Sporządzenie bilansu szt. wycena indywidualna
Sporządzenie rachunku zysków i strat szt. wycena indywidualna
Składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS szt. 30 zł + opłata skarbowa
Sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych szt. 10 zł
Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu szt. 50 zł
Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Rejestracja w ZUS szt. 50 zł
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym szt. 50 zł
Dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym szt. 20 zł
Dokonanie zmian w ZUS szt. 20 zł
Rozliczenie delegacji krajowej szt. 10 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej szt. 20 zł
Rejestracja spółki z o.o. - przygotowanie i złożenie wniosku w systemie S24, przygotowanie dokumentów NIP8 i PCC3 szt. 500 zł + opłaty
Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków szt. 300 zł + opłaty
Uzyskanie odpisów z KRS szt. 50 zł
Zaświadczenie o dochodach z US szt. 30 zł + opłaty
Sporządzenie korekty deklaracji z winy Klienta szt. 30 zł
Sporządzenie korekty JPK z winy Klienta szt. 30 zł
Sporządzenie deklaracji bez księgowań szt. 30 zł
Deklaracje PCC, NIP szt. 20 zł
PIT roczny (PIT 36,36L, 37, 38, 28) wraz z załącznikami szt. 50 zł
Obsługa kontroli Urzędu godz. 100 zł
Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy szt. wycena indywidualna
Sporządzanie raportów kasowych szt. wycena indywidualna
Usługi kadrowo-płacowe
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu szt. 30 zł
Sporządzenie umowy o pracę szt. 60 zł
Sporządzenie świadectwa pracy szt. 60 zł
Sporządzenie załącznika do umowy o pracę szt. 30 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę szt. 60 zł
Sporządzenie umowy zlecenia /o dzieło szt. 30 zł
Korekta listy płac z winy Klienta szt. wycena indywidualna